Vinh Quang Thích Khách: Kinh Kha - Assassin Glory - Vietsub, Full HD

Vinh Quang Thích Khách: Kinh Kha

Assassin Glory

Nội dung phim

Kinh Kha là môn khách của Thái tử Đan nước Yên và là người rất nổi tiếng vì đã ám sát bất thành Tần Thuỷ Hoàng (cai trị từ 221 TCN đến 210 TCN). Câu chuyện về Kinh Kha được chép lại ở thiên Thích khách liệt truyện. Phim kể về cuộc đời của Kinh Kha trước khi đi ám sát Tần Vương

Review phim Vinh Quang Thích Khách: Kinh Kha